ຄົນມັກກິນເຂົ້າໜຽວ (Love eating sticky rice) ແກ້ໄຂ

SuperDave2 ໑໖:໒໐, ໒໑ ພະຈິກ ໒໐໑໐ (UTC)

You're very welcome ແກ້ໄຂ

No prob. ບໍ່ເປັນຫຍັງຂະໜ້ອຍ ;)
--Alifshinobi ໐໐:໕໗, ໒໕ ພະຈິກ ໒໐໑໐ (UTC)