ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ Babel
lo-0 ຜູ້ໃຊ້ນີ້ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພາສາລາວ (ຫລືອາດພິຈາລະນາວ່າເຂົ້າໃຈຍາກ).
no-N Denne brukeren behersker norsk (bokmål)morsmålsnivå.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
ຜູ້ໃຊ້ຕາມພາສາ

Hello, I am Magne Flåten, user:Magnefl from Norway.