ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ Babel
lo-0 ຜູ້ໃຊ້ນີ້ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພາສາລາວ (ຫລືອາດພິຈາລະນາວ່າເຂົ້າໃຈຍາກ).
en-N This user has a native understanding of English.
es-2 Este usuario tiene un conocimiento intermedio del español.
de-1 Dieser Benutzer beherrscht Deutsch auf grundlegendem Niveau.
pt-1 Este utilizador tem um nível básico de português.
ຜູ້ໃຊ້ຕາມພາສາ

!!!!!