ຜູ້ໂດຍສານ (ຄຳເຄົ້າ: ຜູ້ໂດຍສາຣ[1], ອັງກິດ: passenger, ຝຣັ່ງ: passager) ໝາຍເຖິງ ຜູ້ທີ່ເດີນທາງໄປກັບຍານພາຫະນະ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຍານພາຫະນະເພື່ອໃຫ້ຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງ. ອາດໝາຍເຖິງຜູ້ໂດຍສານລົດ ຜູ້ໂດຍສານລົດເມ ຜູ້ໂດຍສານຍົນ ຜູ້ໂດຍສານເທິງເຮືອ ຯລຯ.

ອ້າງອີງ

ດັດແກ້
  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.