ປະໂຫຍກ (ຄຳເຄົ້າ: ປະໂຍຄ[1], ອັງກິດ: sentence, ຝຣັ່ງ: phrase) ແມ່ນເນື້ອຄວາມນຶ່ງທີ່ມີຄວາມສົມບູນໃນໂຕ ທີ່ມາຈາກຄຳປ່ຽວຄຳວະລີ ແລະມີຄຳປະກອບທີ່ສົມບູນ ຟັງແລ້ວໄດ້ເນື້ອຄວາມຄົບຖ້ວນເຊັ່ນ: ຂ້ອຍໄປໂຮງຮຽນ, ເຈົ້າກິນເຂົ້າປຸ້ນ, ຫຼື ແມວກິນປາ ຯລຯ.

ອ້າງອີງ

ດັດແກ້
  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.

ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.