ປະເທດຊານມາຣີໂນ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ປະເທດແຊງມາແລງ)

ປະເທດຊານມາຣີໂນ ແມ່ນປະເທດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນທະວີບເອີລົບ.

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

ບັນນານຸກົມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນແກ້ໄຂ