ປະເທດຮົງກາລີ

ປະເທດຮັງກາລີ ແມ່ນປະເທດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນທະວີບເອີລົບ.

ປະເທດຮົງກາລີ

ອ້າງອີງ ດັດແກ້

ບັນນານຸກົມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ ດັດແກ້