ປະເທດນອຣ໌ທມາຊິໂດເນຍ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ປະເທດມາເຊດວນ)

ປະເທດນອຣ໌ທມາຊິໂດເນຍ ແມ່ນປະເທດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນທະວີບເອີລົບ.

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

ບັນນານຸກົມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນແກ້ໄຂ