ປະເທດນອຣ໌ທມາຊິໂດເນຍ

ປະເທດນອຣ໌ທມາຊິໂດເນຍ ແມ່ນປະເທດນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນທະວີບເອີລົບ.

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

ບັນນານຸກົມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນແກ້ໄຂ