ບໍລິການຂໍ້ຄວາມສັ້ນ

ບໍລິການຂໍ້ຄວາມສັ້ນ (ອັງກິດ: Short Message Service) ຫຼື ເອສເອມເອສ (SMS) ແມ່ນບໍລິການການສື່ສານຢ່າງນຶ່ງ ທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນ ໆ ໄປຍັງອຸປະກອນສື່ສານອີກເຄື່ອງນຶ່ງໄດ້ ພົບໃຊ້ໃນໂທລະສັບມືຖື ຄອມພິວເຕີມືຖື ຫຼືໂທລະສັບພື້ນຖານບາງລະບົບ.

ແປ້ນທົ່ວໄປຂອງໂທລະສັບມືຖື

ອ້າງອີງEdit