ນະຣົກ

Bosch Jardin des delices detail.jpg

ຕາມຄຳສອນຂອງສາສະໜາພຸດEdit

“ນະຣົກ” ຄືອິຫຍັງ…? ຕາຍແລ້ວໄປໃສ…ສະຖານທີ່ໆມະນຸດແລະສັດທັງຫຼາຍຕ້ອງວຽນວາຍຕາຍເກີດມີຢູ່ 31 ພູມ ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າ ໃຜຕາຍແລ້ວໄປໃສຫຼືຢາກຮູ້ວ່າຕົວເຮົາເອງເມື່ອຕາຍໄປແລ້ວຈະຕ້ອງໄປຢູ່ທີ່ໃດ ກໍ່ມີວິທີສັງເກດງ່າຍໆ ຄື ເມື່ອຕົນຍັງມີຊີວິດຢູ່ເຮົາມັກເຮັດອິຫຍັງ ພໍເມື່ອຕາຍແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໄປຮັບຜົນແຫ່ງການກະທໍາຂອງຕົນເອງຢ່າງນັ້ນ ຮຽກວ່າ “ຕາຍແລ້ວ ກໍ່ໄປສູ່ທີ່ຊອບ…ທີ່ຊອບ” ເຊັ່ນ

ນະຣົກຂຸມທີ ໑ (ສັນຊີວະນະຣົກ)

ເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບພວກທີ່ມັກຂ້າສັດ ມັກບີບຕີຍຸງເປັນປະຈໍາຫຼືຂ້າມະນຸດດ້ວຍ ກັນ ຮວມທັງຂ້າຕົວ ຕາຍດ້ວຍ ຕາຍແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໄປຕົກນະຣົກຂຸມທີ ໑ ຊື່ວ່າ ສັນຊີວະນະຣົກ ເຊິ່ງນາຣົກຂຸມນີ້ເກີດຂຶ້ນມາເພື່ອຮອງ ຮັບຜູ້ທີ່ມັກການຂ້າໂດຍສະເພາະ.

ນະຣົກຂຸມທີ ໒ (ກາລະສຸດຕະນະຣົກ)

ເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບພວກທີ່ລັກເລັກຂະໂມຍນ້ອຍ ສໍ້ໂກງ ຕາຍແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໄປຕົກນະຣົກຂຸມທີ ໒ ຊື່ວ່າ ກາລະສຸດຕະນະຣົກ

ນາຣົກຂຸມທີ ໓ (ສັງຂາລະນະຣົກ)

ເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບພວກທີ່ມັກປະພຶດຜິດໃນກາມ ຕາຍແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໄປຕົກນະຣົກຂຸມທີ ໓ ຊື່ວ່າ ສັງຂາ ລະນະຣົກ

ນະຣົກຂຸມທີ ໔ (ໂຣຣຸວະນະຣົກ)

ເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບພວກທີ່ມັກເວົ້າຂີ້ຕົວະ ເວົ້າຄໍາຫຍາບ ເວົ້າສຽດສີ…ຕາຍໄປແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງໄປຕົກນະ ຣົກຂຸມທີ ໔ ຊື່ວ່າ ໂຣຣຸວະນະຣົກ

ນະຣົກຂຸມທີ ໕ (ມະຫາໂຣຣຸວະນະຣົກ)

ເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບພວກທີ່ມັກດື່ມສຸລາຫຼືເສບສິ່ງມຶນເມົາ ຢາເສບຕິດ ຕາຍແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໄປຕົກນະຣົກ ຂຸມທີ ໕ ຊື່ວ່າ ມະຫາໂຣຣຸວະນະຣົກ

ນະຣົກຂຸມທີ ໖ (ຕາປະນະນະຣົກ)

ເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບພວກທີ່ມັກຫຼິ້ນການພະນັນທຸກຊະນິດ ຕາຍແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໄປຕົກນະຣົກຂຸມທີ ໖ ຊື່ວ່າ ຕາປະນະນະຣົກ ນະຣົກຂຸມທີ ໗ (ມະຫາຕາປະນະນະຣົກ)

ເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບພວກທີ່ມັກທ່ຽວກາງຄືນ ມົວເມົານໍາອະບາຍຍະມຸກ ຕາຍແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໄປຕົກນະຣົກ ຂຸຸມທີ ໗ ຊື່ວ່າ ມະຫາຕາປະນະນະຣົກ

ນະຣົກຂຸມທີ ໘ (ອະເວຈີນະຣົກ)

ເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບພວກທີ່ເຮັດອະນັນຕະຣິຍະກັມ ຄື ຂ້າບິດາ ຂ້າມານດາ ຂ້າພຣະອະຣະຫັນເຮັດໃຫ້ ສົງແຕກແຍກກັນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ພຣະພຸດທະເຈົ້າໃຫ້ຫໍ່ພຣະໂລຫິດ ຕາຍແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໄປຕົກນະຣົກຂຸມທີ ໘ ຊື່ວ່າອະ ເວຈີນະຣົກ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຖ້າມັກເຮັດບຸນ ໃຫ້ທານ ຮັກສາສີນ ນັ່ງສະມາທິ ຈະເລີນເມດຕາພາວະນາ ຫຼື ມັກບໍາ ເພັນບຸນກິລິຍາວັດຖຸ ໑໐ ປະການ ກໍ່ຈະມີ ສະຫວັນ ໖ ຊັ້ນ ພົມ ໑໖ ຊັ້ນ ອະຣູບປະພົມ ໔ ຊັ້ນ ເປັນທີ່ໄປສະເຫວີຍ ຜົນບຸນ ຫຼັງຈາກລະສັງຂານໃນໂລກມະນຸດແລ້ວ ສໍາລັບຄົນທີ່ມີປະເພດວ່າ ວັດກໍ່ເຂົ້າ ເຫຼົ້າກໍ່ກິນ ບຸນກໍ່ເຮັດບາບກໍາກໍ່ສ້າງ ຢ່າງນີ້ກໍ່ຕ້ອງໄປປະເມີນຜົນກັນ ຕອນຈະລະໂລກອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຊ້ວງນັ້ນຮຽກວ່າ “ເສິກຊິງພົບ” ຂຶ້ນຢູ່ວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນມີຈິດເກາະກ່ຽວຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ ເປັນບຸນຫຼືເປັນບາບ ຖ້ານຶກເຖິງບຸນໄດ້ຈິດຜ່ອງໃສໃນຂະນະໝົດລົມຫາຍໃຈກໍ່ໄດ້ໄປສູ່ສຸກຄະຕິພູມກ່ອນ (ແລ້ວບາບກັມທີ່ເຮັດໄວ້ຈະຕາມມາສົ່ງຜົນໃນພາຍຫຼັງ)ແຕ່ຖ້າຊ້ວງນັ້ນຈິດນຶກເຖິງສິ່ງທີ່ເຮັດບໍ່ດີໄວ້ ຈິດໃຈກໍ່ເສົ້າໝອງໃນຂະນະໝົດລົມຫາຍໃຈກໍ່ຈະໄປສູ່ທຸກຄະຕິພູມກ່ອນ(ແລ້ວຜົນບຸນຈະຕາມມາສົ່ງຜົນໃນພາຍຫຼັງ)

ຕາມຄຳສອນຂອງສາສະໜາຄຣິດEdit

ຄະນະວັນເສົາEdit

ນະຮົກຍັງບໍ່ມີເທື່ອ. ຄົນຕາຍຢູ່ໃນສະພາບດັບສູນ, ບໍ່ຮັບຮູ້ຫຍັງເລີຍ. (ສ່ວນຜີນັ້ນ ເປັນວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍຕ່າງຫາກ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ບໍ່ແມ່ນວິນຍານຂອງຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ)

ເມື່ອພຣະເຢຊູຄຣິດສະເດັດມາເປັນຄັ້ງທີ່ສອງ (ຄືວັນສິ້ນໂລກ), ຄົນອະທຳຈະຕາຍໝົດ ແລະຄົນຊອບທຳຈະຂຶ້ນສະຫວັນໝົດ. ຈະບໍ່ເຫລືອມະນຸດຢູ່ໃນໂລກເປັນເວລາ 1,000 ປີ. ໃນລະຫວ່າງ 1,000 ປີນັ້ນພຣະເຈົ້າຈະຕອບຄຳຖາມທີ່ຄ້າງຄາ ໃນໃຈ ແລະຈະມີການພິພາກສາກຳນົດໂທດໃຫ້ຄົນອະທຳ ກັບບັນດາພູດຜີປີສາດ. ຈາກນັ້ນຄົນອະທຳຈະຟື້ນຈາກຄວາມຕາຍ ແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະສາຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມບາບຂອງຕົນ ແລະຄົນບາບທຸກຄົນຈະຍອມຮັບວ່າ ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຍຸຕິທຳ. ແລ້ວຈະມີໄຟຕົກລົງມາເຜົາຄົນບາບ. ຄວາມຮ້ອນຂອງໄຟແລະຄວາມທໍຣະມານຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ບາບຫລາຍບາບນ້ອຍຂອບແຕ່ລະຄົນ. ແຕ່ເມື່ອທຸກຄົນໄດ້ຮັບໂທດໝົດແລ້ວ, ຖືກທໍຣະມານແລະຖືກເຜົາຈົນໝົດແລ້ວ ຈະເຫລືອແຕ່ເຖົ້າຖ່ານ. ແລ້ວພຣະເຈົ້າຈະສ້າງໂລກໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ ສະຫລຸບວ່າ ນະຮົກຍັງບໍ່ມີເທື່ອ ແຕ່ຈະມີຢູ່ສັ້ນໆ ຫລັງ 1,000 ປີ ເມື່ອຄົນບາບຮັບໂທດ ຫລັງຈາກຄົນອະທຳຮັບໂທດແລ້ວກໍຈະບໍ່ມີນະຮົກອີກ.

ໂຣມັນຄາທໍລິກEdit

  ກະລຸນາຊ່ວຍ ປັບປຸງ ບົດຄວາມ ຫຼື ພາກນີ້ ໂດຍ ການຂະຫຍາຍມັນອອກຕື່ມ.
ການສົນທະນາກັນ ອາດຈະມີ ຢູ່ ໜ້າສົນທະນາ ຫຼື ຢູ່ ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍ.

ຕາມຄຳສອນຂອງສາສະໜາອິສະລາມEdit

  ກະລຸນາຊ່ວຍ ປັບປຸງ ບົດຄວາມ ຫຼື ພາກນີ້ ໂດຍ ການຂະຫຍາຍມັນອອກຕື່ມ.
ການສົນທະນາກັນ ອາດຈະມີ ຢູ່ ໜ້າສົນທະນາ ຫຼື ຢູ່ ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍ.