ເປີດລາຍການຫຼັກ
ຕະຫລາດຫລັກຊັບໂຕກຽວ

ຕະຫລາດຫລັກຊັບ (Stock Exchange) ຫລື ຕະຫລາດຫຸ້ນ ແມ່ນສະຖານທີ່ສໍາຫລັບຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ຫຸ້ນ ແລະ ພັນທະບັດ ຂອງບໍລິສັດມະຫາຊົນຈໍາກັດ.

ຕະຫລາດຫລັກຊັບແຫ່ງປະເທດລາວ ແມ່ນຕະຫລາດຫລັກຊັບ ທີ່ຂື້ນກັບ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ໃດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອຈາກ ຕະຫລາດຫລັກຊັບແຫ່ງປະເທດເກົາຫລີໄຕ້ ໂດຍທີ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວຈະຖືຫຸ້ນສ່ວນ 51% ແລະ ຕະຫລາດຫລັກຊັບແຫ່ງປະເທດເກົາຫລີໄຕ້ຈະຖືຫຸ້ນສ່ວນ 49%.[໑][໒] ນອກນັ້ນ ຕະຫລາດຫລັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທ ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການຝຶກອົບຮົມພະລາກອນ[໓][໔] ສະບາຍດີ

ຕະຫລາດຫລັກຊັບແຫ່ງປະເທດລາວ ຄາດວ່າຈະຖືກເປີດໄຊ້ ໃນ ວັນທີ 10 ຕຸລາ ປີ 2010.[໕] ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ຄາດວ່າ ຈະສະເຫນີຂາຍຫຸ້ນໃຫມ່ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ (IPO) ແມ່ນ:

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ