ດີອົດ

ດີອົດ (ຝະລັ່ງ: diode) ຫຼື ໄດໂອດ (ອັງກິດ: diode) ແມ່ນອຸປະກອນເອເລັກຕະໂລນິກຊະນິດສອງຂັ້ວ ເຊິ່ງອອກແບບແລະຄວບຄຸມທິດທາງການໄຫຼຂອງປະຈຸໄຟຟ້າ ມັນຈະຍອມໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼໃນທິດທາງດຽວ ແລະກັ້ນການໄຫຼໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ. ເມື່ອກ່າວເຖິງດີອົດ ມັກຈະໝາຍເຖິງດີອົດເຊິ່ງເຮັດມາຈາກສານກຶ່ງໂຕນຳ (Semiconductor diode) ເຊິ່ງກໍແມ່ນຜະລຶກຂອງສານກຶ່ງໂຕນຳທີ່ຕໍ່ກັນໄດ້ຂັ້ວທາງໄຟຟ້າສອງຂັ້ວ. ສ່ວນດີອົດແບບຫຼອດສຸນຍາກາດ (Vacuum tube diode) ຖືກໃຊ້ສະເພາະທາງໃນເຕັກໂນໂລຊີໄຟຟ້າແຮງສູງບາງປະເພດ ເປັນຫຼອດສຸນຍາກາດທີ່ປະກອບດ້ວຍຂັ້ວເອເລັດຕະໂລນິກສອງຂັ້ວ ເຊິ່ງແມ່ນແຜ່ນໂຕນຳ (plate) ແລະກາຕົດ (cathode).

ອ້າງອີງEdit

ບັນນານຸກົມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນEdit