ຊ້າງຂົນຍາວ

ຊ້າງຂົນຍາວ (ອັງກິດ: mammoth) ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມທີ່ສູນພັນໄປແລ້ວ.

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ