ຈັງຫວັດຕາດ
ກາປະຈຳຈັງຫວັດ ກາຜ້າພັນຄໍລູກເສືອຈັງຫວັດ
ກາປະຈຳຈັງຫວັດ
ເມືອງເກາະເຄິ່ງຮ້ອຍ ພອຍແດງຄ່າລ້ຳ ລະກຳແສນຫວານ ຫຼັງອານໝາດີ ຍຸທະນາວີເກາະຊ້າງ ສຸດທາງບູລະພາ (ຕາເວັນອອກ)
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
ຊື່ອັກສອນລາວ
ຊື່ອັກສອນໂລມັນ Trat
ຊື່ໄທອື່ນໆ ບາງພະ (ຊື່ເດີມ)
ຜູ້ວ່າລາດຊະການ ນາງສາວເບັນຈະວັນ ອ່ານເປື່ອງ
ISO 3166-2 TH-23
ດອກໄມ້ປະຈຳຈັງຫວັດ ກິດສະໜາ
ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
ພື້ນທີ່ 2,819.0 ຕລ.ກມ.[1][2]
(ອັນດັບທີ່ 62)
ປະຊາກອນ 220,921 ຄົນ [3] (ຄ.ສ. {{{ປີສຳຫຼວດປະຊາກອນ}}})
(ອັນດັບທີ່ 73)
ສູນລາດຊະການ
ທີ່ຕັ້ງ ສາລາກາງຈັງຫວັດຕາດ ຖະໜົນລາສະດອນນິຍົມ ຕຳບົນບາງພະ ອຳເພີເມືອງຕາດ ຈັງຫວັດຕາດ 23000
ໂທລະສັບ (+66) 0 3951 1282
ເວັບໄຊຕ໌ ຈັງຫວັດຕາດ
ແຜນທີ່
 
ແຜນທີ່ປະເທດໄທ ເນັ້ນຈັງຫວັດຕາດ

ສາລານຸກົມປະເທດໄທ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາລານຸກົມປະເທດໄທ

ຈັງຫວັດຕາດ (ໄທ: จังหวัดตราด) ແມ່ນຈັງຫວັດໜຶ່ງໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດໄທ. ອານາເຂດ ທິດເໜືອຕິດກັບປະເທດກຳປູເຈຍແລະຈັງຫວັດຈັນທະບູລີ ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບປະເທດກຳປູເຈຍ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບຈັງຫວັດຈັນທະບູລີ ທິດໃຕ້ຕິດກັບອ່າວໄທ. ແບ່ງເປັນ 7 ອຳເພີ.


  1. ອຳເພີເມືອງຕາດ
  2. ອຳເພີຄອງໃຫຍ່
  3. ອຳເພີເຂົາສະໝິງ
  4. ອຳເພີບໍ່ໄຮ່
  5. ອຳເພີແຫຼມງອບ
  6. ອຳເພີເກາະກູດ
  7. ອຳເພີເກາະຊ້າງ
 ອຳເພີຂອງຈັງຫວັດຕາດ

ອ້າງອີງ ດັດແກ້

  1. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานจังหวัดตราด. "ที่ตั้งและอาณาเขต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.trat.go.th/data_gen/locate.html [ม.ป.ป.]. สืบค้น 20 เมษายน 2553.
  2. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
  3. ประกาศสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ ດັດແກ້