ຄິດສັກກະລາດ 1569 ໄກ້ຄຽງກັບ ພຸດທະສັກກະລາດ 2112

ເຫດການແກ້ໄຂ

ສິງຫາແກ້ໄຂ

ວັນເກີດແກ້ໄຂ

ສິງຫາແກ້ໄຂ

ວັນເດືອນທີ່ປາກົດຫຼັກຖານຊັດເຈນແກ້ໄຂ

  • ພະມະຫາເທບຂຸນທັບອະຍຸທະຍາ - ຜູ້ພີຊີບໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຫົງສາຢ່າງຫ້າວຫານ

ວັນເຖິງແກ່ກຳແກ້ໄຂ

ສິງຫາແກ້ໄຂ

ກັນຍາແກ້ໄຂ

ວັນເຖິງແກ່ກຳແກ້ໄຂ