ຄູ່ມືການໃຊ້ງານ[ສ້າງ]

</noinclude>

ຄະນາທິປະໄຕ (ອັງກິດ: oligarchy, ຝຣັ່ງ: oligarchie) ແມ່ນຮູບແບບໂຄງສ້າງອຳນາດເຊິ່ງອຳນາດຢູ່ກັບກຸ່ມບຸກຄົນຈຳນວນໜ້ອຍຢ່າງຊະງັດ. ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ອາດມີເຊື້ອເຈົ້າ ຮັ່ງມີ ມີຄວາມສຳພັນທາງຄອບຄົວ ໝູ່ຄະນະຫຼືຄວບຄຸມທາງທະຫານ. ລັດເຊັ່ນນີ້ມັກຖືກຄວບຄຸມໂດຍບໍ່ຈັກກະກຸນຜູ້ມີຂຶ້ນຊື່ລືຊາເຊິ່ງສົ່ງກາຍອິດທິພົນຂອງກະກຸນຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ.