ຂົວ ແມ່ນ ສິ່ງປຸກສ້າງ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ສອງ ຫລື ຫລາຍຈຸດຫາກັນ ຂ້າມ ອຸປະສັກ ເຊັ່ນ ຫ້ວຍ, ແມ່ນ້ຳ, ເຫວ, ຫົນທາງ, ລາງລົດໄຟ ແລະອື່ນໆ.

ຂົວ 33 ປະຕູໂຂງ ຂ້າມ ແມ່ນໍ້າຊາຢັນເດ ແມ່ນຜົນງານຍິ່ງໃຫຍ່ໜຶ່ງ ຂອງ ລາຊະວົງຊາວະວິດ (1502-1722). ເອສຟາຮານ, ປະເທດອິລານ.
ຂົວອະຊະຮິ-ໄຄຄຽວ ແມ່ນ ຂົວຈ່ອງທີ່ມີຖານຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ.
The ຂົວຊາລກິນາໂຕເບ ຢູ່ ປະເທດສະວິດ ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນ Historic Civil Engineering Landmark ໃນ ປີ 1991.

ບັນດາຂົວຢູ່ລາວ ແກ້ໄຂ