ກ້ອງ​ດິ​ຈິ​ຕອນ (ອັງກິດ: Digital camera) ແມ່ນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ໃຊ້ລະບົບດິຈິຕອນ ໂດຍເກັບຮູບພາບລົງໃນສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊັ່ນ ແອັສເດກາດ ຫຼື ຄອມແພັກແຟລດ ແມ່ນກ້ອງທີ່ເກັບບັນທຶກພາບໂດຍບໍ່ໃຊ້ຟິມ ແຕ່ແມ່ນກ້ອງທີ່ບັນທຶກພາບໂດຍຢູ່ໃນຮູບຂອງຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ

ກ້ອງດິຈິຕອນ