ກ້ອງ​ດິ​ຈິ​ຕອນ ຫຼື ກ້ອງ​ຖ່າຍຮູບດິ​ຈິ​ຕອນ (ອັງກິດ: digital camera) ແມ່ນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ໃຊ້ລະບົບດິຈິຕອນ ໂດຍເກັບຮູບພາບລົງໃນສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊັ່ນ ແອັສເດກາດ ຫຼື ຄອມແພັກແຟລດ ແມ່ນກ້ອງທີ່ເກັບບັນທຶກພາບໂດຍບໍ່ໃຊ້ຟິມ ແຕ່ແມ່ນກ້ອງທີ່ບັນທຶກພາບໂດຍຢູ່ໃນຮູບຂອງຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ ( 1 / 0 ).

ອ້າງອີງ ດັດແກ້