ກົກໄມ້ (ອັງກິດ: tree, ຝຣັ່ງ: arbre) ແມ່ນ ໄມ້ຢືນຕົ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ກົກໄມ້ມີອາຍຸຢືນຍາວເມື່ອຽບທຽບໃສ່ພືດໃນລັກສະນະອື່ນໆ ບາງສາຍພັນສາມາດສູງໄດ້ເຖິງ 115 ແມັດ ແລະບາງພັນສາມາດມີອາຍຸຢືນຍາວສອງເຖິງສາມພັນປີ. ກົກໄມ້ທຸກຊະນິດຈັດວ່າແມ່ນພືດ ແຕ່ພືດບາງຊະນິດອາດບໍ່ຈັດວ່າແມ່ນກົກໄມ້ ເຊັ່ນ ພືດເຖົາຂະໜາດນ້ອຍ ຫຍ້າ ໄຄ ຯລຯ.

ກົກໄມ້.

ອ້າງອີງ ດັດແກ້

ບັນນານຸກົມ
  • Koch, George W.; Sillett, Stephen C.; Jennings, Gregory M.; Davis, Stephen D. (2004). "The limits to tree height".
  • Wandersee, James H.; Clary, Renee M. (2008). "Plant Size and Longevity". Human Flower Project. EarthScholars Research Group. Retrieved 2012-08-09.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ ດັດແກ້