ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ

ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ (ອັງກິດ: Industrial Revolution, ຝຣັ່ງ: Révolution Industrielle) ແມ່ນຊ່ວງເວລາຕັ້ງແຕ່ ຄ.ສ. 1750 ຫາ ຄ.ສ. 1850 ເມື່ອການປ່ຽນແປງໃນພາກກະເສຕະກຳ, ການຜະລິຕ, ການເຮັດເໝືອງແຮ່, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງລຶກຊຶ້ງຕໍ່ສະພາບສັງຄົມ, ເສຖະກິດ ແລະວັດທະນະທຳໃນຂະນະນັ້ນ. ການປະຕິວັດເລີ່ມຕົ້ນໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ. ຈາກນັ້ນຈຶ່ງແພ່ຂະຫຍາຍໄປຍັງເອີລົບຕາເວັນຕົກ, ອາເມລິກາເໜືອ, ຍີ່ປຸ່ນ ຈົນຂະຫຍາຍໄປທົ່ວທັງໂລກໃນເວລາຕໍ່ມາ.

 
Model of the spinning jenny in a museum in Wuppertal. Invented by James Hargreaves in 1764, the spinning jenny was one of the innovations that started the revolution.
 
The only surviving example of a spinning mule built by the inventor Samuel Crompton. The mule produced high-quality thread with minimal labour.