ກວາງອູດ (ອັງກິດ: moose) ເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ ສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນທະວີບອາເມລິກາເໜືອ.

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ