Wiki letter w.svg ກະລຸນາຊ່ວຍ ປັບປຸງ ບົດຄວາມ ຫຼື ພາກນີ້ ໂດຍ ການຂະຫຍາຍມັນອອກຕື່ມ.
ການສົນທະນາກັນ ອາດຈະມີ ຢູ່ ໜ້າສົນທະນາ ຫຼື ຢູ່ ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍ.
ສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ Harvard-IBM Mark 1 ເບິ່ງຈາກເບື້ອງຊ້າຍ.
ເບິ່ງຈາກເບື້ອງຂວາ.
ໜ່ວຍຄວບຄຸມ ການເຂົ້າອອກ.


ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກEdit