7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ

7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ຂອງ ໂລກ (ຫຼື 7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ຂອງ ໂລກບູຮານ) ແມ່ນ ລາຍການ ຂອງ ສິ່ງປຸກສ້າງ ມະຫັດສະຈັນ ໃນ ສະໄໝບູຮານ. ມັນອີງໃສ່ ປຶ້ມນຳທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຈາກ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເກຣັກບູຮານ ແລະ ຈະລວມ ສະເພາະ ສິ່ງທີ່ຖືກປຸກສ້າງ ໃນ ຂົງເຂດ ເມດີເຕລະນຽນ. ລາຍການສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ອື່ນໆ ໃນໄລຍະຫຼັງ ຈະລວມເອົາ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ໃນ ຂົງເຂດອື່ນໆ ຂອງ ໂລກ.

7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງໂລກແກ້ໄຂ

7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນສະໄໝກາງແກ້ໄຂ


ເບິ່ງຕື່ມແກ້ໄຂ

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກແກ້ໄຂ

7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນບູຮານແກ້ໄຂ

ອື່ນໆແກ້ໄຂ