22 ມີນາ

22 ມີນາ 1955 ວັນສ້າງຕັ້ງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ