ຜູ້ໍ້ໃຊ້ໃນໝວດນີ້ ສະແດງວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ຂອງພາສາ Literary Chinese.

ບົດຄວາມໃນໝວດ "User lzh"

ມີ 2 ໜ້າ ໃນໝວດນີ້ ທັງໝົດ 2