Wiki letter w.svg ກະລຸນາຊ່ວຍ ປັບປຸງ ບົດຄວາມ ຫຼື ພາກນີ້ ໂດຍ ການຂະຫຍາຍມັນອອກຕື່ມ.
ການສົນທະນາກັນ ອາດຈະມີ ຢູ່ ໜ້າສົນທະນາ ຫຼື ຢູ່ ຂໍໃຫ້ຂະຫຍາຍ.

ຈັກກະພັດໄທບີຣຽສ (16 ພາຈິກ ກ.ຄ.ສ. 42 – 16 ມີນາ ຄ.ສ. 37) ເປັນ ຈັກກະພັດຂອງອານາຈັກໂຣມັນ ລະຫວ່າງ ຄ.ສ. 14 ເຖິງ ຄ.ສ. 37.

ໄທບີຣຽສ
Commons
ຄອມມອນສ໌ ມີຮູບແລະສື່ອື່ນ ໆ ກ່ຽວກັບ :
ໄທບີຣຽສ