ໂບດເຊັນເທເລຊາ

ໂບດເຊັນເທເລຊາ: ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກອະນຸສາວະລີ ທ່ານກຸວໍລະວົງ ປະມານ 1 ກິໂລແມັດ ຕົວໂບດ ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວຕາມແບບສິລະປະ ແບບຝຣັ່ງ ສ່ວນປາຍສ້າງເປັນຕຶກຊົງກົມຄ້າຍກັບຫໍຄອຍ ຖ້າໃນປະເທດຝຣັ່ງ ຂວາມືກົງປະຕູທາງເຂົ້າມີຊຸ້ມດອກໄມ້ ຈັດຕົບແຕ່ງຄ້າຍອຸໂມງ ສວຍງາມຫລາຍ ດ້ານໃນມີຮູບປັ້ນພະແມ່ມາລີ ຂະໜາດນ້ອຍຕັ້ງຢູ່ ພາຍໃນປູພື້ນດ້ວຍກະເບື້ອງ ແລະ ກະຈົກແບບຝຣັ່ງ ເບິ່ງອົບອຸ່ນງຽບສະຫງົບ ໂບດນີ້ນັບເປັນສະຖານທີ່ຢຶດໜ່ຽວຈິດໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນໃນຊຸມຊົນຫວຽດນາດທີ່ນັບຖື ສາດສະຫນາຄຣິດ.