ນອກຈາກພາສາລາວແລ້ວ ວິກິພີເດຍຍັງມີຮຸ່ນພາສາອີກທັງໝົດ 324 ພາສາ ໂດຍວິກິພີເດຍຂະໜາດໃຫຍ່ສະແດງລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້