ແມ່ແບບ:ວິກິວັດຈະນານຸກົມ

ແມ່ແບບນີ້ໃຊ້ສຳຫຼັບໃສ່ ກັບວິກິວັດຈະນານຸກົມ ໄວ້ທາງເບື້ອງຂວາ

ວິທີໃຊ້ແກ້ໄຂ

  • {{ວິກິວັດຈະນານຸກົມ}} ໃຊ້ເມື່ອຕ້ອງການໃຫ້ນຳຊື່ບົດຄວາມມາເປັນຊື່ລິງກ໌ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຫຼື
  • {{ວິກິວັດຈະນານຸກົມ|ຄຳທີ່ຕ້ອງການ}} ໃສ່ຄຳທີ່ຕ້ອງການລົງໄປເປັນຊື່ລິງກ໌