ແຂວງອັງກາລາ

ແຂວງອັງກາລາແມ່ນແຊວງໃນປະເທດຕວກກີປະກອບດ້ວຍເຂຕ ໒໕ ເຂຕແລະອັງກາລາ ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ