ເມືອງເງິນເປັນເມືອງໜຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຊາຍແດນທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງຫົງສາ, ທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ທິດໃຕ້ຕິດກັບປະເທດໄທ ແລະທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງປາກແບງ. ລາຍຊື່ແຕ່ລະບ້ານໃນເມືອງເງິນມີດັ່ງນີ້: 1. ບ້ານນາຍາງ 2. ບ້ານນາງົວ 3. ບ້ານນ້ຳເງິນ 4. ບ້ານຫລວງມີໄຊ 5. ​ ບ້ານແກ້ວດອນຄູນ 7. ບ້ານຂອນ 8. ບ້ານເພຍງາມ 9. ບ້ານບີໝີ 10. ບ້ານກາງ 11. ບ້ານຫວ້ຍເຜິ້ງ 12. ບ້ານດອນສະຫວ່າງ 13. ນ້ຳທົນ 14. ບ້ານຜາແດງ 15. ບ້ານທອງ 16. ບ້ານໂຮມໄຊ 17. ບ້ານປາກແຄນ 18. ບ້ານຫ້ວຍເງີຍ 19. ບ້ານບໍ່ຫຼວງ 20. ບ້ານປາງບົງ 21. ບ້ານປູ່ງຝາດ 22. ບ້ານກິ່ວງິ້ວ ຄຳຂວັນປະຈຳເມືອງເງິນ: "ເຈີນໝົດຕຸກກົນໄປແອ່ວເມືອງລື້ ລາຍນ້ຳໄຫລລາວລື້ ເລື່ອງລື້ພະທາດໝັດຄຳ ເຊີນຊົມວັດສີບູນຍືນ"