ເມືອງອາດສະພັງທອງ

ເມືອງອາດສະພັງທອງ ຕັ້ງຢູ່ກິໂລແມັດທີ70ຂອງເສັ້ນທາງເລກທື9 ໂດຍແມ່ນທ່ານ ລຳທອງ ຂອບສີລາວົງ ເປັນເຈົ້າເມືອງ