ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ

ມີທັງຫມົດ 78 ບ້ານຄື ( ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງພາຍໃນ)

ບ້ານ ນາ​ຫ້ອມ
ບ້ານ ​ໄຊ​ສົມບູນ
ບ້ານ ​ໂພນ​ໄຊ
ບ້ານ ອຸດົມ​ສິນ
ບ້ານ ວຽງຄຳ
ບ້ານ ວຽງທອງ
ບ້ານ ໜອງບົວວຽງ
ບ້ານ ນ້ຳ​ຈ້າງ
ບ້ານ ຫົວ​ຂົວ
ບ້ານ ທົ່ງ​ອົ້ມ
ບ້ານ ວຽງ​ເໜືອ
ບ້ານ ດອນ​ສຳພັນ
ບ້ານ ວຽງ​ໃຕ້
ບ້ານ ນ້ຳ​ມັດ​ໃໝ່
ບ້ານ ນ້ຳ​ຍາງ
ບ້ານ ຫຼວງ
ບ້ານ ຂອນ
ບ້ານ ດອນ​ຄູນ
ບ້ານ ນ້ຳ​ແງ້ນ
ບ້ານ ພຽງງາມ
ບ້ານ ດອນ​ມູນ
ບ້ານ ໂພນ​ໄຊ​ສະ​ຫວ່າງ
ບ້ານ ທ່າ​ອໍ້
ບ້ານ ນາ​ລື
ບ້ານ ນ້ຳ​ມັດ​ເກົ່າ
ບ້ານ ​ໂຮງ​ເລືອ​ຍ
ບ້ານ ພີ້ນຮໍ້
ບ້ານ ຫຼັກຄຳ​ໃໝ່
ບ້ານ ຫຼັກຄຳ​ເກົ່າ
ບ້ານ ນ້ຳ​ກົ່ງ
ບ້ານ ດອນ​ໄຊ
ບ້ານ ນ້ຳ​ເຫຼື່ອງ
ບ້ານ ນ້ຳ​ຂຸ່ນ
ບ້ານ ນ້ຳ​ສາ
ບ້ານ ທ່າ​ແສ່
ບ້ານ ຈະ​ເລີ​ນສຸກ
ບ້ານ ນາ​ລັນ
ບ້ານ ນ້ຳ​ລື
ບ້ານ ນ້ຳ​ກ້ອຍ
ບ້ານ ຂົວ​ສູງ
ບ້ານ ພູ​ຫວານ
ບ້ານ ວຽງ​ເງິນ
ບ້ານ ທົ່ງ​ໄຈ້​ເໜືອ
ບ້ານ ທົ່ງ​ໄຈ້ໃຕ້
ບ້ານ ປ່າ​ປົວະ
ບ້ານ ສີດາ
ບ້ານ ທົ່ງ​ດີ
ບ້ານ ນ້ຳ​ດີ
ບ້ານ ຫາດ​ຍາວ
ບ້ານ ຫົວ​ນາ
ບ້ານ ປ່າ​ສັກ
ບ້ານ ປຸ່ງ
ບ້ານ ນາ​ນ້ອຍ
ບ້ານ ນ້ຳ​ທຸງ
ບ້ານ ບົມພຽງ
ບ້ານ ຫ້ວຍ​ຫົກ
ບ້ານ ໃໝ່
ບ້ານ ຕາ​ຫວານ
ບ້ານ ສົບ​ຕຸ​ດ
ບ້ານ ນ້ຳ​ຂອນ
ບ້ານ ນ້ຳ​ຕະລານ
ບ້ານ ນ້ຳ​ປີກ
ບ້ານ ສົບ​ຊິມ
ບ້ານ ຫາດ​ຍອງ
ບ້ານ ສິນ​ອຸດົມ
ບ້ານ ສາມ​ຍອດ
ບ້ານ ນ້ຳ​ແດງ
ບ້ານ ຫ້ວຍ​ດຳ
ບ້ານ ນ້ຳ​ແກ່​ນ້ອຍ
ບ້ານ ປ່າ​ຄາ
ບ້ານ ສ່ວນຢາ
ບ້ານ ຫ້ວຍ​ຫ້ອມ
ບ້ານ ກຸຍ​ສູງ
ບ້ານ ນາ​ເຕີຍ
ບ້ານ ຕີນ​ຕົກ
ບ້ານ ບໍ່​ປຽດ
ບ້ານ ບໍ່​ເຕ່ນ
ບ້ານ ຕີນ​ສານ