ເມືອງວຽງໄຊ ອະດີດສູນບັນຊາການໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມຜູ້ນຳຂະບວນການປະເທດລາວ ຫມູ່ບ້ານຊົນພື້ນເມືອງ ຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທຳ ແລະ ແຫລ່ງຕ່ຳແຜ່ນອັນດັບ 1 ຂອງລາວ ຢ່າງຊຳເໜືອ ໂດຍສະເພາະທີ່ມາຈາກເມືອງຊອນ ແລະ ສົບຫາວຖືວ່າຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ. ເມືອງວຽງໄຊຍັງເປັນເມືອງທີ່ມີທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບຸນແລະສວຍງາມເປັນຕົ້ນແມ່ນພູຜາປ້່າດົງແລະຖຳຕ່າງໆ