...ແຂວງເຊກອງ ເປັນແຂວງໜຶ່ງຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ແລະ ຍັງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາ 4 ແຂວງທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເຊິ່ງ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນເມື່ອປີ 1984, ມີເນື້ອທີ່ລວມທັງໝົດ 7,665 ກມ2 ກວມເອົາ 3,24% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ແຂວງເຊກອງ ມີທີ່ຕັ້ງສະເພາະເຊີ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນຈຸດລະຫວ່າງກາງ ຂອງບັນດາສາມແຂວງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ແຂວງເຊກອງ ມີຂອບເຂດດິນແດນແຕ່ລະທິດຕິດຈອດກັບບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ປະເທດໄກ້ຄຽງເຊັ່ນ: ທິດເໜືອຕິດກັບແຂວງສາລະວັນ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບແຂວງອັດຕະປື, ທິດຕາວັນຕົກຕິດກັບແຂວງຈຳປາສັກ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບແຂວງກວາງນາມ, ເທືອທຽນເຫວ້ ແລະ ກອນຕູມ (ສສຫວຽດນາມ) ເຊີ່ງມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນຍາວ 280 ກມ.

ຂອບເຂດການປົກຄອງຂອງແຂວງເຊກອງປະກອບມີ 4 ຕົວເມືອງດ້ອຍກັນຄື: ເມືອງລະມາມ (ເທດສະບານແຂວງ), ເມືອງທ່າແຕງ, ເມືອງກະລຶມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶ່ງ.