ເມືອງປາກອູຕັ້ງຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງປະມານ 30 ກິໂລແມັດ, ໄປຕາມເສັ້ນມາງເລກທີ່ 13 ເໜືອເຊື່ງມີຄວາມຍາວ 48 ກິໂລແມັດ ທົ່ວເມືອງທີເນີ້ອທີ່ທັງໝົດ 88.350 ເຮັກຕາ, ປະກອບມີ 52 ບ້ານ, ມີ 5562 ຄອບຄົວ, ແບ່ງອອກເປັນ 8 ກຸ່ມພັດທະນາ, ມີພົນລະເມືອງ 29,878 ຄົນ, ຍິງ 14,717 ຄົນ. ມີ 3 ຊົນເຜົ່າຄື: ເຜົ່າລາວໄຕ, ກຶ່ມມຸ, ມົ້ງ. ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຜົນລະເມືອງ 32 ຄົນຕໍ່ກິໂລຕາແມັດ