ເມືອງປາກງື່ມ

ເມືອງປາກງື່ມ
[[Image:{{{image_map}}}|250px|ແຜນທີ່ສະແດງທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດ{{{common_name}}}]]
ຄຳຂວັນ: {{{city_motto}}}
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
ຊື່ພາສາລາວ ເມືອງປາກງື່ມ
ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
ເນື້ອທີ່ 646 km²
ປະຊາກອນ 45,923 ຄົນ
ຄວາມໜາແໜ້ນປະຊາກອນ 71.0 ຄົນ/km²
ລະຫັດໄປສະນີ {{{postal_code}}}
ລະຫັດໄປພູມິສາດ {{{land_code}}}

ເມືອງປາກງື່ມ ແມ່ນ ເມືອງໜຶ່ງ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງ ປະກອບຈາກທັງໝົດ 53 ບ້ານ.

ບັນດາບ້ານ ແກ້ໄຂ

 1. ບ້ານຊຽງແລນາ
 2. ບ້ານເວີນກະເບົາ
 3. ບ້ານໂນນ
 4. ບ້ານໂພນຂາມ
 5. ບ້ານຫົວນາທົ່ງ
 6. ບ້ານນາບົງ
 7. ບ້ານທ່າກົກໄຮ
 8. ບ້ານໜອງດົງ
 9. ບ້ານຫ້ວຍນໍ້າຢຸນ
 10. ບ້ານທ່າຊ້າງ
 11. ບ້ານຊຽງແລທ່າ
 12. ບ້ານຝັງແດງ
 13. ບ້ານປາກກວາງ
 14. ບ້ານເວີນແຄນ
 15. ບ້ານສົມປະເສີດ
 16. ບ້ານໄຮ່
 17. ບ້ານໂນນຊາຍ
 18. ບ້ານດອນສັງຄີ
 19. ບ້ານທຸນລົວ
 20. ບ້ານພ້າວ
 21. ບ້ານດອນແຍງ
 22. ບ້ານທ່າກອກ
 23. ບ້ານນາກຸງ
 24. ບ້ານໜອງພູວຽງ
 25. ບ້ານນາຊອນ
 26. ບ້ານນາທາມ
 27. ບ້ານໜອງແຄນ
 28. ບ້ານດອນສ້າງໄພ
 29. ບ້ານໂນນສົມບູນ
 30. ບ້ານໜອງບົວທອງ
 31. ບ້ານໂຄກສາ
 32. ບ້ານດອນໄຮ່
 33. ບ້ານທາງໂຄ້ງ
 34. ບ້ານໂນນສູງ
 35. ບ້ານນາເລີດ
 36. ບ້ານໜອງວັງເຜິ້ງ
 37. ບ້ານໂດນໃຕ້
 38. ບ້ານໂດນເໜືອ
 39. ບ້ານດົງກະລຶມ
 40. ບ້ານດົງສານ
 41. ບ້ານທ່າເດື່ອສິງຫອມ
 42. ບ້ານຖິ່ນທ່ຽງ
 43. ບ້ານດອນວັງໂພ
 44. ບ້ານໝາກນາວໃຕ້
 45. ບ້ານໝາກນາວເໜືອ
 46. ບ້ານນາຊາ
 47. ບ້ານໝາກໜາວດົງ
 48. ບ້ານນາຝາຍ
 49. ບ້ານສ້າງໄສ
 50. ບ້ານໝາກຮຽວ
 51. ບ້ານສົມສະຫວາດ
 52. ບ້ານປາກງື່ມ
 53. ບ້ານໜອງຂຽດ