ເມືອງຄົງເຊໂດນ

ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນຕົກ ຂອງເທດສະບານແຂວງ ສາລະວັນ ຫ່າງຈາກສຳນັກງານແຂວງ ປະມານ 75 ກມ ນອນໃນເສັ້ນຂະໜານເໜືອ 15 25 52 ຫາ 15 41 22 ເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງຕາເວັນອອກ ທີ 105 36 24 ຫາ 105 59 08 ເໜືອ ເຊິ່ງມີຊາຍແດນຕິດຈອດແຕ່ລະດ້ານດັ່ງນີ້: - ທິດເໜືອຕິດກັບ ເມືອງ ລະຄອນເພັງ - ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ເມືອງ ວາປີ, ເມືອງ ເລົ່າງາມ - ທິດໄຕ້ຕິດກັບເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ແຂວງ ຈຳປາສັກ - ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ປະເທັດໄທ + ທົ່ວເມືອງ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ: 80,600 ຮຕ, ມີ 9 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 89 ບ້ານ. ມີພົນລະເມືອງ ທັງໝົດ: 59,496 ຄົນ,ຍິງ 30,041 ຄົນ, ມີ 11,321 ຄອບຄົວ ມີ 2 ຊົນເຜົ່າຄື: ລາວລຸ່ມ98% ແລະ ກະຕາງ 2%