ເມືອງຂວາ ເມືອງຂວາ ເປັນເມືອງໜຶ່ງຂອງແຂວຜົ້ງສາລີ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງໄລຍະທາງປະມານ 35 ກິໂລແມັດ ທີ່ຢູ່ໃຕ້ສຸດຂອງເຂດແຂວງ ທີ່ມີເຂດແດນຕິດຕໍ່ກັບດຽນບຽນຟູ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງຢູ່ຂຶ້ນໄປທາງເໜືອ ຕາມລໍານໍ້າອູ ທີ່ເປັນສາຂາແມ່ນໍ້າຂອງ.