ເດັນເວີຣ ບຣອນໂຄສ

ເດັນເວີຣ ບຣອນໂຄສ Denver Broncos ແມ່ນທິມອາເມຣິກັນ ຟຸຕບອນ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ ເດັນເວີຣ ລັດ ໂຄໂລຣາໂດ ສະຫະຣັດ ອາເມລິກາ