ເຊ ໂຊນະງນ

ເຊ ໂຊນະງນ (໙໖໖–໑໐໑໗), ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ນັກປະພັນ ແລະ ນັກກະວີ.

Sei Shonagon.jpg