ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ

ໄຊສົມບູນ ເປັນແຂວງທີ່ຖຶກຍຸບລົງໃນປັດຈຸບັນແລ້ວ
ປະຈຸບັນ ແມ່ນ ເມືອງໄຊສົມບູນ ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນດິນແດນທີ່ສວຍງາມ, ອາກາດບໍລິສຸດ ເຢັນສະບາຍ ໃຜໄດ້ໄປແລ້ວຕິດໃຈ