ຮອກມົນ (ຝຣັ່ງ: hormone ມາຈາກພາສາກະເລັກ horman ແປວ່າ ເຄື່ອນໄຫວ) ແມ່ນ ໂຕນຳສົ່ງສານເຄມີຈາກແຊນລູນກູ່ມຂອງແຊນລູນນຶ່ງໄປຍັງແຊນລູນອື່ນໆ ສິ່ງມີຊີວິດຫຼາຍແຊນລູນ (organisme multicellulaire). ທັງພືດແລະສັດ ສາມາດຜະລິດຮອກມົນໄດ້ຢູ່ ຕ່ອມໄຮ້ທໍ່ (endocrine gland) ໂມເລກູນຂອງຮອກມົນຈະຖືກປ່ອຍໂດຍກົງຍັງກະແສເລືອດ ຂອງເຫຼວໃນຮ່າງຄີງອື່ນໆ ຫຼືເນື້ອເຍື້ອໃກ້ຄຽງ.

ອ້າງອີງ

ດັດແກ້
ບັນນານຸກົມ
  • Beato M, Chavez S and Truss M (1996). "Transcriptional regulation by steroid hormones". Steroids 61 (4): 240–251. doi:10.1016/0039-128X(96)00030-X. PMID 8733009.
  • Crisp TM, Clegg ED, Cooper RL, Wood WP, Anderson DG, Baetcke KP, Hoffmann JL, Morrow MS, Rodier DJ, Schaeffer JE, Touart LW, Zeeman MG, Patel YM (1998). "Environmental endocrine disruption: An effects assessment and analysis". Environ. Health Perspect. 106 (Suppl 1): 11–56. PMC 1533291. PMID 9539004.
  • Hammes SR (2003). "The further redefining of steroid-mediated signaling". Proc Natl Acad Sci USA 100 (5): 21680–2170. doi:10.1073/pnas.0530224100. PMC 151311. PMID 12606724.

ອ່ານຕື່ມ

ດັດແກ້

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ

ດັດແກ້