ອາລະທະນາມຸງຄຸນ

ຄຳອາລະທະນາມຸງຄຸນ

ວິປັຕຕິປະຕິພາຫາຍະ ສັພພະສັມປັຕຕິ ສິທທິຍາ ສັພພະທຸກຂະ ວິນາສາຢະ ປະຣິຕຕັງ ພຣູຖະ ມັງຄະລັງ ວິປັຕຕິປະຕິພາຫາຍະ ສັພພະສັມປັຕຕິ ສິທທິຍາ ສັພພະພະຢະ ວິນາສາຢະ ປະຣິຕຕັງ ພຣູຖະ ມັງຄະລັງ ວິປັຕຕິປະຕິພາຫາຍະ ສັພພະສັມປັຕຕິ ສິທທິຍາ ສັພພະໂຣຄະ ວິນາສາຢະ ປະຣິຕຕັງ ພຣູຖະ ມັງຄະລັງ.

 ທັມມັດສະວະນະກາໂລ ອະຍັມພະທັນຕາ,
 ທັມມັດສະວະນະກາໂລ ອະຍັມພະທັນຕາ,
 ທັມມັດສະວະນະກາໂລ ອະຍັມພະທັນຕາ.