ອາຍແກັສແຫຼວ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ອາຍເກັສນໍ້າມັນແຫຼວ)

ອາຍແກັສແຫຼວ (ພາສາອັງກິດ: Liquefied petroleum gas ຫຼື LPG) ແມ່ນ ເຊື້ອເພີງທາດອາຍທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະທາດແຫຼວ ໃນ ອຸນະພູມປົກກະຕິ ຍ້ອນການເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃສ່ ທາດອາຍ ເຊັ່ນ ອາຍບູຕັນ, ອາຍໂປຣປານ. ບາງເທື່ອກໍ່ເອີ້ນແບບສັ້ນວ່າ ອາຍແກັສLP

ຖັງອາຍແກັສ LPG ຂະໜາດ 45 ກິໂລ
ຖັງແກັສຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມັກເຫັນ ໃນ ໂຮງງານກັ່ນ

ການຜະລິດ, ເກັບມ້ຽນ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍEdit

ຈະທຳການຮີບໂຮມເອົາ ອາຍແກັສຫຼັກ ຕາມ ບໍ່ນໍ້າມັນ, ບໍ່ອາຍເກັສ ຫຼື ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າມັນ ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາດແຫຼວ ໂດຍ ອຸປະກອນເພີ່ມຄວາມກົດດັນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຢັນ. ອັດຕາຄວາມກົດດັນ ທີ່ຈຳເປັນ ແມ່ນ 0.2MPa (ປະມານ 2 ຄວາມກົດດັນອາກາດ) ສຳຫຼັບ ອາຍບູຕັນ (butane, CH3-CH2-CH2-CH3) ແລະ 0.8MPa (ປະມານ 8 ຄວາມກົດດັນອາກາດ) ສຳຫຼັບ ອາຍໂປຣປານ (Propane, CH3-CH2-CH3). ບໍລິມາດຂອງທາດແຫຼວ ແມ່ນຈະປະມານ 1 ສ່ວນ 250 ຂອງເວລາເປັນທາດອາຍ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຂົນສົ່ງສະດວກຂຶ້ນ. ໂດຍປົກກະຕິ ບັນດາທາດອາຍນີ້​ ຈະບໍ່ມີກິ່ນ ແຕ່ ເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດຮູ້ໄດ້ເວລາມີແກັສຮົ່ວ ຈະມີການປະສົມກິ່ນໃສ່ ກ່ອນ ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ທົ່ວໄປ.

ການນຳໃຊ້Edit

ຈຳນວນລົດທີ່ໃຊ້ ອາຍແກັສLP ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

95% ຂອງ ລົດຕັກຊີຈຳນວນທັງໝົດ ປະມານ 2 ແສນ 3 ໝື່ນ ຄັນ
ລົດເມ, ລົດຂົນສົ່ງ, ປະມານ 30 ພັນຄັນ
ລົດສ່ວນຕົວ ປະມານ 20 ພັນຄັນLPG