ສຸມິດ ສຸນທໍຣະເວດ

ສຸມຶດ ສຸນທອຣະເວດ ເປນນັກການເມືອງຊາວໄທ