ສຳປະສິດຈິນີ

ສຳປະສິດຈິນີ (ຄຳເຄົ້າ: ສັມປສິທທ໌ຈິນີ[໑], ພາສາອັງກິດ:Gini coefficient ຫຼື Gini's coefficient) ແມ່ນ ບັນທັດຖານວັດແທກ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ຂອງ ການແບ່ງປັນລາຍໄດ້ໃນສັງຄົມ. ສຳປະສິດດັ່ງກ່າວ ຖືກສະເໜີຂຶ້ນ ໂດຍ ນັກສະຖິຕິຄົນອິຕາລີໃນ ປີ 1936 ໂດຍ ອີງໃສ່ ເສັ້ນໂຄງລໍເຣັນ. ນອກຈາກ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຂອງການແບ່ງປັນລາຍໄດ້ ສຳປະສິດດັ່ງກ່າວ ຍັງຖືກໃຊ້ໃນການວັດແທກ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ ຄວາມຮັ່ງມີ, ການຊົມໃຊ້ພະລັງງນອີກ.

ໂດຍຫຍໍ້Edit

ຂອບເຂດ ຂອງ ສຳປະສິດຈິນີ ແມ່ນ ແຕ່ 0 ຫາ 1.​ ຄ່າສຳປະສິດຈິນີ ຈະເທົ່າ 0​ ໃນສະພາບທີ່ ຄວາມສະເໝີພາບສົມບູນ (ໝາຍຄວາມວ່າ ລາຍໄດ້ທຸກໆຄົນເທົ່າກັນ)ແລະ ຈະຫຍັບໃກ້ 1 ຂຶ້ນ ເມື່ອ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບສູງຂຶ້ນ.

ອ້າງອີງEdit

  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.