ສາດສະດາ

ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ໃນທາງພຮະພູດທະສາສະຫນາ ເປັນສາສດາເອກຂອງໂລກ ໃນເລື່ອງຫົວຄິດ ວິທີການສອນ ຫລັກແນວທາງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ການດຳລົງຊິວິດ ມີຄວາມສຸກ ຫລັກການຢູ່ຮ່ວມກັນ ການພັດທະນາຈິດໃຈ ສ່ວນລາຍລະອຽດ ອ່ານຫນັງສືທຳມະຕ່າງໆ ແລະ ສຶກສາຫນັງສຶພຮະໄຕປິດົກ ແລ້ວຈະຮູ້ຄວາມຈິງ ແລະຊີວິດຈະບໍ່ສູນເປົ່າ ແລ້ວຈະບໍ່ເຊືອງົມງວາຍ ຂາດຫລັກການແລະເຫດຜົນ.