ສະບາຍດີເມືອງລາວ

ສະບາຍດີເມືອງລາວ ເປັນລາຍການໂທລະພາບທາງສະຖານີໂທລະພາບລາວສຕາຣ໌ ອອກອາກາດຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2009 ທຸກວັນ ພະຫັດ - ອາທິດ 09:00 ໂມງ